دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

تصاویر تصادفی - تورهای سال 1391 2012 tour
FR910727,_KelarDasht-068~0.JPG
ارتفاعات جنگل مازی چال67 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
DSC09800.JPG
دشت گل سرداب118 بازدیدورودی دشت لار از لواسان بزرگAli Sadeghi
DSC09779.JPG
گردنه گل سرداب108 بازدیدAli Sadeghi
lar13910319_12.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 109 بازدیدmorteza
shahrestanak__91_8_7__076.JPG
کاخ ناصرالدین شاه شهرستانک46 بازدیدAli Sadeghi
1391lavasan_5.JPG
دوچرخه سواری لواسان -سدلتیان 283 بازدیدmorteza
538902_3087063023711_1477981342_32353513_1399851531_n.jpg
افجه به برگ جهان88 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
Latian_91__018.JPG
126 بازدیدAli Sadeghi
198407_4080375805502_721087903_n.jpg
گردنه خاتون بارگاه140 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
rajaee_13.JPG
دوچرخه سواری سد سلیمان تنگه 196 بازدیدmorteza
Deh_torkman_91_1_25__113.jpg
156 بازدیدAli Sadeghi
Latian_91__037.jpg
130 بازدیدAli Sadeghi
لواسان Lavasan 2012


1391lavasan_3.JPG

31 تصویر، آخرین ارسال 15 آوریل 2012
بازدید از این آلبوم 41 بار

ده ترکمن Deh torkman 2012


Deh_torkman_91_1_25__079.jpg

33 تصویر، آخرین ارسال 15 آوریل 2012
بازدید از این آلبوم 43 بار

برگ جهان فروردین 91 Barg jahan


538902_3087063183715_1477981342_32353516_1463480297_n.jpg

12 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 81 بار

چاشم اردیبهشت 91 Chashm


2012-04-27_0055.jpg

15 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 38 بار

دشت لار اردیبهشت 91 Dasht Lar


FR910229,_Lar-138.JPG

12 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 51 بار

لزور اردیبهشت 91 Lazor


DSC06931.JPG

13 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 50 بار

لواسان به لار خرداد 91 Lavasan to Lar


DSC09800.JPG

16 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 39 بار

دیو چشمه خرداد 91 Div Cheshme


lar13910319_31.JPG

41 تصویر، آخرین ارسال 11 ژوئن 2012
بازدید از این آلبوم 39 بار

خاتون بارگاه خرداد 91 Khaton bargah


554656_4080356165011_1692295948_n.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 42 بار

نمارستاق تیر 91 Namarestagh


Namarestagh_91_4_15_046.JPG

16 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 58 بار

معجز چشمه تیر 91-Mojez cheshme 2012


Mojez_cheshme_91_4_25_206.JPG

15 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2012
بازدید از این آلبوم 63 بار

ورسک مرداد 91-Veres2012


Veresk_91_5_6_002.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 34 بار

دراسله مرداد 91 - Dorasele 2012


Dorasele_91_5_20_005.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 50 بار

آبشار گزو شهریور 91 - Gazo water fall


Gazo__91_6_10__041.jpg

11 تصویر، آخرین ارسال 01 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 58 بار

سد سلیمان تنگه شهریور 91- Tanghe soliman 2012


rajaee_11.JPG

17 تصویر، آخرین ارسال 14 سپتامبر 2012
بازدید از این آلبوم 49 بار

خوشواش شهریور 91 -2012 Khoshvash


khosh_vash__91_7_6__019.JPG

4 تصویر، آخرین ارسال 30 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 48 بار

مازی چال مهر 91- Mazichal 2012


rrrty888.jpg

10 تصویر، آخرین ارسال 30 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 39 بار

سنگده به میانکاله آبان 91 - Sangdeh to Miankale 2012


Miankale__91_8_12__004.jpg

14 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 22 بار

شهرستانک آبان 91 - Shahrestanak 2012


shahrestanak__91_8_7__029.JPG

5 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 24 بار

کاشان به قلعه گرشاهی آذر 91 - Kashan to Garshahi 2012


kashan_8355.jpg

5 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 24 بار

یزد بهمن 91 - Yazd 2013


Yazd_Qeshm__91_11_12__003.JPG

4 تصویر، آخرین ارسال 30 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 21 بار

قشم بهمن 91 - Qeshm 2013


Yazd_Qeshm__91_11_12__054.JPG

6 تصویر، آخرین ارسال 30 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 20 بار

قصربهرام اسفند 91 - Gasr bahram 2013


Gasr_bahram__91_12_15__002.JPG

4 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 21 بار

 

23 آلبوم در 1 صفحه


آخرین تصاویر - تورهای سال 1391 2012 tour
kashan_8355.jpg
خانه تاریخی احسان کاشان55 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Kashan__91_9_17__003.jpg
خانه تاریخی احسان کاشان69 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Kashan__91_9_17__046.jpg
قلعه گرشاهی67 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
kashan_66666.jpg
قلعه گرشاهی61 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
kashan_777.jpg
قلعه گرشاهی58 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__088.jpg
تالاب میانکاله 61 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__114.jpg
تالاب میانکاله 63 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__145.jpg
تالاب میانکاله 76 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__147.jpg
تالاب میانکاله 67 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__169.jpg
تالاب میانکاله 61 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__176.jpg
تالاب میانکاله 66 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013
Miankale__91_8_12__187.jpg
سواحل میانکاله58 بازدیدAli Sadeghi31 اوت 2013