دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

تصاویر تصادفی - تورهای سال 1392 Tour 2013
FR920227,_046,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج162 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR920227,_164,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج199 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Talesh92_3_15_280.JPG
35 بازدیدAli Sadeghi
FR920227,_182,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج221 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Talesh92_3_15_276.JPG
35 بازدیدAli Sadeghi
Deh_torkaman__92_2_6__019.jpg
همسین 83 بازدیدAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__039.jpg
لاسم 90 بازدیدAli Sadeghi
hamid_8543.jpg
همسین 77 بازدیدAli Sadeghi
Deh_torkaman__92_2_6__024.jpg
همسین 65 بازدیدAli Sadeghi
IMG_5362_resize.jpg
دیو چشمه131 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi
hamayesh_92_2,20_006.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات92 بازدیدAli Sadeghi
telo_777.jpg
پارک جنگلی تلو99 بازدیدAli Sadeghi
پارک جنگلی تلو فروردین 92- Telo 2013


Telo__92_1_23__012.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 76 بار

همسین فروردین 92 - Hamsin 2013


Deh_torkaman__92_2_6__019.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 59 بار

همایش شهری اردیبهشت 92


hamayesh_92_2,20_004.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 66 بار

هرنج اردیبهشت 92 - Haranj 2013


FR920227,_182,_Taleghan.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 111 بار

سرانزا اردیبهشت 92- seranza 2013


FR920213,_049,_Chashm.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 69 بار

دیو چشمه خرداد 92- Div spring 2013


IMG_5350_resize.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 57 بار

لاسم خرداد 92 - Lasem 2013


Lasem_92_3_10__055.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 54 بار

مریان 92- Merian 2013


Talesh92_3_15_126.JPG

تور دوچرخه سواری از آب کلیه خلخال تا مریان تالش

1 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 54 بار

خلخال به ماسوله 92- Khalkhal to Masoleh


Talesh92_3_15_342.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 50 بار

آهار به شهرستانک 92 - Ahar to shahrestanak20130 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

لار به بلده 92- Lar to Baladeh0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

دریاچه هویر 92 -Havir lake0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

دریاچه نئور 92- Neor lake0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

 

 

13 آلبوم در 1 صفحه


آخرین تصاویر - تورهای سال 1392 Tour 2013
dwchrkhh.JPG
ماسوله 33 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_388.JPG
35 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_342.JPG
42 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_326.JPG
45 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_323.JPG
37 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_299.JPG
31 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_293.JPG
39 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_288_1.JPG
30 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_280.JPG
35 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_276.JPG
35 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_126.JPG
دشت گل در ارتفاعات مریان49 بازدید دوچرخه در دشت های پر گل و زیبای منطقهAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
FR920213,_028,_Chashm.JPG
سرانزا180 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013