دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

تصاویر تصادفی - تورهای سال 1392 Tour 2013
telo_466877.jpg
پارک جنگلی تلو129 بازدیدAli Sadeghi
IMG_5290_resize.jpg
دشت ورارو136 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi
Talesh92_3_15_293.JPG
38 بازدیدAli Sadeghi
Deh_torkaman__92_2_6__012.jpg
چشم انداز تهران و قله توچال از همسین 64 بازدیدAli Sadeghi
telooo.jpg
پارک جنگلی تلو94 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_047.jpg
روستای زیبای هرنج136 بازدیدAli Sadeghi
Talesh92_3_15_280.JPG
31 بازدیدAli Sadeghi
hamayesh_92_2,20_010.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات108 بازدیدAli Sadeghi
dwchrkhh.JPG
ماسوله 32 بازدیدAli Sadeghi
IMG_5397_resize.jpg
دشت ورارو79 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi
Deh_torkaman__92_2_6__003.jpg
همسین 69 بازدیدAli Sadeghi
Talesh92_3_15_342.JPG
42 بازدیدAli Sadeghi
پارک جنگلی تلو فروردین 92- Telo 2013


Telo__92_1_23__012.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 65 بار

همسین فروردین 92 - Hamsin 2013


Deh_torkaman__92_2_6__019.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 50 بار

همایش شهری اردیبهشت 92


hamayesh_92_2,20_004.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 56 بار

هرنج اردیبهشت 92 - Haranj 2013


FR920227,_182,_Taleghan.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 102 بار

سرانزا اردیبهشت 92- seranza 2013


FR920213,_049,_Chashm.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 59 بار

دیو چشمه خرداد 92- Div spring 2013


IMG_5350_resize.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 47 بار

لاسم خرداد 92 - Lasem 2013


Lasem_92_3_10__055.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 45 بار

مریان 92- Merian 2013


Talesh92_3_15_126.JPG

تور دوچرخه سواری از آب کلیه خلخال تا مریان تالش

1 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 45 بار

خلخال به ماسوله 92- Khalkhal to Masoleh


Talesh92_3_15_342.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 40 بار

آهار به شهرستانک 92 - Ahar to shahrestanak20130 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

لار به بلده 92- Lar to Baladeh0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

دریاچه هویر 92 -Havir lake0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

دریاچه نئور 92- Neor lake0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

 

 

13 آلبوم در 1 صفحه


آخرین تصاویر - تورهای سال 1392 Tour 2013
dwchrkhh.JPG
ماسوله 32 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_388.JPG
34 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_342.JPG
42 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_326.JPG
45 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_323.JPG
37 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_299.JPG
31 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_293.JPG
38 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_288_1.JPG
29 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_280.JPG
31 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_276.JPG
34 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_126.JPG
دشت گل در ارتفاعات مریان49 بازدید دوچرخه در دشت های پر گل و زیبای منطقهAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
FR920213,_028,_Chashm.JPG
سرانزا180 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013