دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

تصاویر تصادفی - تورهای سال 1392 Tour 2013
Deh_torkaman__92_2_6__007.jpg
همسین 75 بازدیدAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__009.jpg
لاسم 98 بازدیدAli Sadeghi
Deh_torkaman__92_2_6__012.jpg
چشم انداز تهران و قله توچال از همسین 64 بازدیدAli Sadeghi
Lasem_92_3_10__067.jpg
لاسم 98 بازدیدAli Sadeghi
hamayesh_92_2,20_006.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات92 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_047.jpg
روستای زیبای هرنج134 بازدیدAli Sadeghi
hamayesh_92_2,20_004.jpg
هماش دوچرخه سواری شمیرانات128 بازدیدAli Sadeghi
Seranza__92_2_14__035.jpg
سرانزا133 بازدیدAli Sadeghi
Taleghan_92_2,27_004.jpg
روستای زیبای هرنج218 بازدیدAli Sadeghi
IMG_5303_resize.jpg
دشت ورارو123 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi
IMG_5264_resize.jpg
دشت ورارو170 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi
telo_5544.jpg
پارک جنگلی تلو102 بازدیدAli Sadeghi
پارک جنگلی تلو فروردین 92- Telo 2013


Telo__92_1_23__012.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 63 بار

همسین فروردین 92 - Hamsin 2013


Deh_torkaman__92_2_6__019.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 49 بار

همایش شهری اردیبهشت 92


hamayesh_92_2,20_004.jpg

7 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 55 بار

هرنج اردیبهشت 92 - Haranj 2013


FR920227,_182,_Taleghan.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 98 بار

سرانزا اردیبهشت 92- seranza 2013


FR920213,_049,_Chashm.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 58 بار

دیو چشمه خرداد 92- Div spring 2013


IMG_5350_resize.jpg

9 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 45 بار

لاسم خرداد 92 - Lasem 2013


Lasem_92_3_10__055.jpg

8 تصویر، آخرین ارسال 31 اوت 2013
بازدید از این آلبوم 44 بار

مریان 92- Merian 2013


Talesh92_3_15_126.JPG

تور دوچرخه سواری از آب کلیه خلخال تا مریان تالش

1 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 44 بار

خلخال به ماسوله 92- Khalkhal to Masoleh


Talesh92_3_15_342.JPG

10 تصویر، آخرین ارسال 22 ژوئیه 2014
بازدید از این آلبوم 38 بار

آهار به شهرستانک 92 - Ahar to shahrestanak20130 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

لار به بلده 92- Lar to Baladeh0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

دریاچه هویر 92 -Havir lake0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

دریاچه نئور 92- Neor lake0 تصویر
بازدید از این آلبوم 0 بار

 

 

13 آلبوم در 1 صفحه


آخرین تصاویر - تورهای سال 1392 Tour 2013
dwchrkhh.JPG
ماسوله 32 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_388.JPG
34 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_342.JPG
41 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_326.JPG
44 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_323.JPG
37 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_299.JPG
31 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_293.JPG
38 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_288_1.JPG
29 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_280.JPG
31 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_276.JPG
34 بازدیدAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
Talesh92_3_15_126.JPG
دشت گل در ارتفاعات مریان49 بازدید دوچرخه در دشت های پر گل و زیبای منطقهAli Sadeghi22 ژوئیه 2014
FR920213,_028,_Chashm.JPG
سرانزا180 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi31 اوت 2013