دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


1389rahimmatinabad_24.jpg
کویر متین آباد486 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_23.jpg
کویر متین آباد464 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_22.jpg
کویر متین آباد489 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_21.jpg
کویر متین آباد604 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_20.jpg
کویر متین آباد364 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_19.jpg
کویر متین آباد336 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_18.jpg
کویر متین آباد337 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_17.jpg
کویر متین آباد362 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_16.jpg
کویر متین آباد466 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_15.jpg
کویر متین آباد443 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_14.jpg
کویر متین آباد446 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_13.jpg
کویر متین آباد630 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_12.jpg
کویر متین آباد483 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_11.jpg
کویر متین آباد462 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_10.jpg
کویر متین آباد328 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_09.jpg
کویر متین آباد338 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_08.jpg
کویر متین آباد338 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_07.jpg
کویر متین آباد332 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_06.jpg
کویر متین آباد313 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_05.jpg
کویر متین آباد314 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_04.jpg
کویر متین آباد324 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_03.jpg
کویر متین آباد346 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_02.jpg
کمپ متین آباد340 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389rahimmatinabad_01.jpg
متین آباد341 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza
1389matinabad_39.jpg
متین آباد382 بازدیدmorteza
1389matinabad_38.jpg
متین آباد385 بازدیدmorteza
1389matinabad_37.jpg
متین آباد383 بازدیدmorteza
1389matinabad_36.jpg
متین آباد396 بازدیدmorteza
1389matinabad_35.jpg
متین آباد377 بازدیدmorteza
1389matinabad_34.jpg
متین آباد341 بازدیدmorteza
1389matinabad_33.jpg
متین آباد398 بازدیدروستای متین آباد در پسترین واحد مونولوژیک منطقه و در درون واحد ماسه ای QS(کواترنر sand) واقع گردیده است . این روستا در خط مقدم تعادل بین انسان وماسه است . نوار ماسه ای این منطقه جزئی از نواری است که در حد واسط بین دوپلایای دق سرخ زواره و دریاچه نمک قرار دارد .morteza
1389matinabad_32.jpg
متین آباد349 بازدیدmorteza
1389matinabad_31.jpg
متین آباد375 بازدیدmorteza
1389matinabad_30.jpg
کمپ متین آباد433 بازدیددر پروژه کمپ به آرامی پیشرفت کردیم . به منظور پیشگام بودن کمپ متین آباد در کشورباید تعدادی برنامه طبیعی به منظور حفظ محیط زیست درنظر می گرفتیم.
در ابتدای پروژه جهت ساختمان سازی باید خط برق می کشیدیم و هم اکنون مجهز به خط برق 250 کیلو وات فشار قوی هستیم.
morteza
1389matinabad_29.jpg
کمپ متین آباد367 بازدیددر طراحی و ساخت سازه های کمپ متین آباد ، موارد مختلفی در نظر گرفته و رعایت شده است. از اساسی ترین آنها میتوان به توجه مجدد به سبک معماری سنتی و بومی ایرانیان ساکن حاشیه کویر ،ترکیب این سبک معماری با طبیعت باز و دلگشای اطراف، تلاش در کاهش اثرات منفی سازه ها به طبیعت اطراف و مناظر طبیعی کوه و کویر نام برد.

احداث چادرها بدین سبک نیز به نوعی یاد آور طریقه سکونت مردمان عشایری حاشیه کویری و القا و احیای بادیه نشینی آنها میباشد.
morteza
1389matinabad_28.jpg
کمپ متین آباد353 بازدیدmorteza
1389matinabad_27.jpg
کمپ متین آباد336 بازدیدکشاورزی ارگانیک (آلی) همان کشاورزی سنتی است . ساده ترین راه استفاده از روشهای سنتی و احیاء آن٬ عدم استفاده از کودها و سموم شیمیایی در تولید محصولات اعم از گیاهی و دامی می باشد. ما مطلقا از کودها و سموم شیمیایی در فرآوری محصولات خود استفاده نمی کنیم . کشاورزي ارگانيک با اکولوژي هماهنگ است و باعث تثبيت بافت خاک، حفظ چرخه آب، چرخه کربن، چرخه مواد غذايي و آلودگي کمتر زمين وآب و هوا می گردد.morteza
1389matinabad_26.jpg
کمپ متین آباد357 بازدیدmorteza
1389matinabad_25.jpg
کمپ متین آباد331 بازدیدmorteza
1389matinabad_24.jpg
کمپ متین آباد338 بازدیدmorteza
1389matinabad_23.jpg
کمپ متین آباد386 بازدیدmorteza
1389matinabad_22.jpg
کمپ متین آباد334 بازدیدmorteza
1389matinabad_21.jpg
کمپ متین آباد330 بازدیدmorteza
1389matinabad_20.jpg
کمپ متین آباد303 بازدیدmorteza
1389matinabad_19.jpg
کمپ متین آباد329 بازدیدmorteza
1389matinabad_18.jpg
کمپ متین آباد-matinabad desert camp306 بازدیدMatin Abad is located on the border line of Iran Central Desert and has been geologically and environmentally affected by it.

You can find below a brief description of Iran Central Desert.
morteza
1389matinabad_17.jpg
کمپ متین آباد310 بازدیدmorteza
1389matinabad_16.jpg
کمپ متین آباد323 بازدیدmorteza
1389matinabad_15.jpg
کمپ متین آباد333 بازدیدmorteza
1389matinabad_14.jpg
کمپ متین آباد358 بازدیدmorteza
1389matinabad_13.jpg
کمپ متین آباد315 بازدیدmorteza
1389matinabad_12.jpg
کمپ متین آباد320 بازدیدmorteza
1389matinabad_11.jpg
کمپ متین آباد346 بازدیدmorteza
1389matinabad_10.jpg
کمپ متین آباد318 بازدیدmorteza
1389matinabad_09.jpg
کمپ متین آباد317 بازدیدmorteza
1389matinabad_08.jpg
کمپ متین آباد314 بازدیدmorteza
1389matinabad_07.jpg
کمپ متین آباد323 بازدیدmorteza
1389matinabad_06.jpg
کمپ متین آباد317 بازدیدmorteza
1389matinabad_05.jpg
کمپ متین آباد303 بازدیدmorteza
1389matinabad_04.jpg
کمپ متین آباد317 بازدیدmorteza
1389matinabad_03.jpg
کمپ متین آباد336 بازدیدmorteza
1389matinabad_02.jpg
کمپ متین آباد303 بازدیدmorteza
1389matinabad_01.jpg
کمپ متین آباد350 بازدیدmorteza
63 تصویر در 1 صفحه