دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


FR910229,_Lar-138.JPG
گذر از دشت لار 190 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-137.JPG
گذر از دشت لار 209 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-135.JPG
دشت لار 240 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-131.JPG
دشت لار و چشم انداز دریاچه لار250 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-122.JPG
دریاچه لار175 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-119.JPG
دشت گل زرد191 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-073.JPG
گردنه ورودی به دشت لار177 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-069.JPG
دشت لار218 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-038.JPG
قبل از ورود به لار192 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR910229,_Lar-001.JPG
شروع حرکت به دشت لار197 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Dorasele_91_5_20_017.jpg
زرشک در ارفع کوه158 بازدیدAli Sadeghi
8079_3187499580397_2052115966_n.jpg
دشت لار با جشم انداز زیبای از دماوند173 بازدیدAli Sadeghi
12 تصویر در 1 صفحه