دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


301742_3134338285563_1477981342_32372975_1344415969_n.jpg
چاشم86 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0124.jpg
طبیعت خطیر کوه87 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0115.jpg
آبشار خطیرکوه100 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0110.jpg
آبشار خطیرکوه95 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0107.jpg
خطیر کوه101 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0106.jpg
چاشم به خطیرکوه115 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0096.jpg
جوجه کباب در چاشم175 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0088.jpg
روستای چاشم118 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0084.jpg
ارتفاعات چاشم122 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0075.jpg
ارتفاعات چاشم96 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0058.jpg
ارتفاعات چاشم98 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0055.jpg
چاشم110 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0052.jpg
چاشم96 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0042.jpg
مسجد چاشم105 بازدیداقامت شبانه در مسجدAli Sadeghi
148934_3134328045307_1477981342_32372965_419385275_n.jpg
ارتفاعات چاشم250 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
15 تصویر در 1 صفحه