دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


DSC06952.JPG
اتوبوس تیم 157 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06940.JPG
باغات ارجمند128 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06931.JPG
باغات ارجمند173 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06902.JPG
باغات ارجمند177 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06883.JPG
باغات ارجمند172 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06771.JPG
لزور140 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06753.JPG
لزور146 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06693.JPG
دشت نمرود139 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06685.JPG
دشت نمرود133 بازدیدAli Sadeghi
DSC06675.JPG
دشت نمرود197 بازدیدAli Sadeghi
DSC06642.JPG
دشت نمرود128 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
DSC06630.JPG
ورودی سد نمرود139 بازدیدعکس از حمید مصطفاییAli Sadeghi
577435_3215567756249_1477981342_32401673_626836524_n.jpg
دشت نمرود168 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
13 تصویر در 1 صفحه