دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


DSC09850.JPG
دشت لار پاسگاه محیط بانی کمردشت102 بازدیدAli Sadeghi
DSC09847.JPG
ورودی دشت لار101 بازدیدAli Sadeghi
DSC09844.JPG
ورودی دشت لار از لواسان بزرگ95 بازدیدAli Sadeghi
DSC09838.JPG
دشت گل سرداب99 بازدیدAli Sadeghi
DSC09830.JPG
کاروانسرای گل سرداب112 بازدیدAli Sadeghi
DSC09829.JPG
کاروانسرای گل سرداب115 بازدیدAli Sadeghi
DSC09828.JPG
ورودی دشت لار از لواسان بزرگ95 بازدیدAli Sadeghi
DSC09826.JPG
کاروانسرای گل سرداب98 بازدیدAli Sadeghi
DSC09808.JPG
دشت گل سرداب102 بازدیدAli Sadeghi
DSC09800.JPG
دشت گل سرداب114 بازدیدورودی دشت لار از لواسان بزرگAli Sadeghi
DSC09784.JPG
گردنه گل سرداب119 بازدیدAli Sadeghi
DSC09779.JPG
گردنه گل سرداب104 بازدیدAli Sadeghi
DSC09768.JPG
گردنه لواسان بزرگ به لار98 بازدیدمسیر مالرو که باید دوچرخه را دست بگیریمAli Sadeghi
DSC09766.JPG
ارتفاعات لواسان بزرگ95 بازدیدAli Sadeghi
DSC09762.JPG
گوسفند سرای ارتفاعات لواسان86 بازدیدAli Sadeghi
DSC09755.JPG
لواسان بزرگ101 بازدیدAli Sadeghi
16 تصویر در 1 صفحه