دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Veresk_91_5_6_041.jpg
گردنه نزدیک گدوک155 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_034.jpg
ورسک به فیروزکوه139 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_026.jpg
ورسک به فیروسکوه168 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_022.jpg
ورسک به فیروسکوه259 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_011.jpg
جنگل ورسک190 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_008.jpg
پل ورسک155 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_002.jpg
پل ورسک242 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_001.jpg
ورودی روستای ورسک166 بازدیدAli Sadeghi
8 تصویر در 1 صفحه