دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Gazo__91_6_10__096.jpg
دریاچه سد البرز271 بازدیددریاچه زیبای سد البرزAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__088.jpg
دریاچه سد البرز256 بازدیدشنا اعضا تیم در دریاچه Ali Sadeghi
Gazo__91_6_10__072.jpg
جنگل گزو 229 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__061.jpg
آبشار گزو331 بازدیدتیم گشتا در کنار گشتا- برای رسیدن به آبشار نیم ساعت پیاده روی داشتیمAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__056.jpg
شنا در آبشار گزو 293 بازدیدشنا اعضا تیم در پای آبشار در هوای گرم و مرطوب جنگلی رفتن زیر آب خنک آبشار و ضربات آب به مانند ماساژ یا حضور در جکوزی بودAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__041.jpg
شنا در آبشار گزو 344 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__034.jpg
آبشار حدود 40 متری گزو307 بازدیدآبشار در کم آبترین فصلAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__031.jpg
پیاده روی از امامزاده گزو تا آشار گزو262 بازدیدحدود نیم ساعت پیاده روی در مسیر لیز جنگلی Ali Sadeghi
Gazo__91_6_10__023.jpg
امازاده گزو249 بازدیداقامت تیم در محوطه آبشارAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__022.jpg
جوجه کباب در گزو 256 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__015.jpg
جنگل های بالا دست گزو 420 بازدیدکارگاه های چوب بری به صورت وسیع و گسترده کیلومترها میشد تنه های بزرگ درختان قطع شده را دید Ali Sadeghi
11 تصویر در 1 صفحه