دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Yazd_Qeshm__91_11_12__051.JPG
آتشکده زرتشتیان یزد42 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__013.JPG
میدان امیر چخماخ یزد47 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__012.JPG
میدان امیر چخماخ یزد39 بازدیدAli Sadeghi
Yazd_Qeshm__91_11_12__003.JPG
آتشکده زرتشتیان یزد43 بازدیدAli Sadeghi
4 تصویر در 1 صفحه