دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

آخرین بازدید
Talesh92_3_15_288_1.JPG
33 بازدیدAli Sadeghi17 نوامبر 2017 ساعت 12:03 AM
Talesh92_3_15_276.JPG
38 بازدیدAli Sadeghi17 نوامبر 2017 ساعت 12:03 AM
Talesh92_3_15_280.JPG
38 بازدیدAli Sadeghi17 نوامبر 2017 ساعت 12:03 AM
lar13910319_29.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 134 بازدیدmorteza15 نوامبر 2017 ساعت 01:26 AM
lar13910319_27.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 127 بازدیدmorteza15 نوامبر 2017 ساعت 01:26 AM
lar13910319_26.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 146 بازدیدmorteza15 نوامبر 2017 ساعت 01:26 AM
lar13910319_25.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 131 بازدیدmorteza15 نوامبر 2017 ساعت 01:26 AM
Galeri_Gashta__2510.JPG
نگارخانه 7 پیکر پارک نظامی گنجوی نمایشگاه عکس باشگاه گشتا اردیبهشت 85175 بازدیدAli Sadeghi14 نوامبر 2017 ساعت 12:32 AM
Galeri_Gashta__2514.JPG
نگارخانه 7 پیکر پارک نظامی گنجوی نمایشگاه عکس باشگاه گشتا اردیبهشت 85193 بازدیدAli Sadeghi14 نوامبر 2017 ساعت 12:32 AM
Dorasele_91_5_20_005.jpg
دامنه ارفع کوه100 بازدیدAli Sadeghi13 نوامبر 2017 ساعت 10:44 PM
Dorasele_91_5_20_011.jpg
دامنه ارفع کوه 105 بازدیدAli Sadeghi13 نوامبر 2017 ساعت 10:43 PM
Dorasele_91_5_20_024.jpg
گردنه ارفع کوه109 بازدیدAli Sadeghi13 نوامبر 2017 ساعت 10:42 PM
Dorasele_91_5_20_030.jpg
جاده منتهی به دراسله از ارفع کوه111 بازدیدAli Sadeghi13 نوامبر 2017 ساعت 10:42 PM
Miankale__32.jpg
تهیه ناهار توسط دوچرخه سواران و فروشگاه سید عباسی برای تیم میانکاله بهمن 85380 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__30.jpg
ورودی تالاب میانکاله و بارگیری دوچرخه های در ولوو بهمن 85376 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__29.jpg
سواحل میانکاله بهمن 85333 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__28.jpg
سواحل میانکاله بهمن 85351 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__27.jpg
سواحل میانکاله بهمن 85416 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__26.jpg
سواحل میانکاله بهمن 85338 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__25.jpg
سواحل میانکاله بهمن 85386 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__24.jpg
سواحل میانکاله بهمن 85415 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__23.jpg
سواحل میانکاله369 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__22.jpg
سواحل میانکاله بهمن 85386 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__21.jpg
میانکاله بهمن 85341 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__20.jpg
پخت ماهی در کنار آتش دریا بهمن 85390 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__19.jpg
سواحل دریا بهمن 85428 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__17.jpg
سواحل دریا بهمن 85375 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__15.jpg
میانکاله بهمن 85407 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__13~0.jpg
میانکاله بهمن 85342 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:51 PM
Miankale__12.jpg
میانکاله بهمن 85337 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale__11.jpg
میانکاله بهمن 85334 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale__09.jpg
میانکاله بهمن 85373 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale__10.jpg
میانکاله مزرعه کلزا بهمن 85351 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale__08.jpg
میانکاله بهمن 85320 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale__07~0.jpg
ورزش و گرم کردن قبل از دوچرخه سواری میانکاله بهمن 85327 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale__06.jpg
میانکاله بهمن 85385 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale__05.jpg
میانکاله بهمن 85372 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale_Gashta_bike_04.jpg
خوابگاه میانکاله بهمن 85357 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale_Gashta_bike_03.jpg
خوابگاه میانکاله بهمن 85463 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale_Gashta_bike_02.jpg
بارگیری مجدد دوچرخه ها بعد از خرابی اتوبوس گردنه فیروزکوه352 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
Miankale_Gashta_bike_01.jpg
بارگیری مجدد دوچرخه ها بعد از خرابی اتوبوس گردنه فیروزکوه397 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
miankale8511222.jpg
میانکاله بهمن 85389 بازدیدmorteza11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
miankale8511223.jpg
میانکاله بهمن 85329 بازدیدmorteza11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
miankale8511224.jpg
میانکاله بهمن 85437 بازدیدmorteza11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
miankale8511226.jpg
میانکاله بهمن 85323 بازدیدmorteza11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
miankale8511227.jpg
میانکاله بهمن 85396 بازدیدmorteza11 نوامبر 2017 ساعت 03:50 PM
670517_orig.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)348 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
670514_orig.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)280 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
670498_orig.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)305 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
670497_orig.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)324 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
670492_orig.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)304 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
670488_orig.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)300 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
670487_orig.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)300 بازدیدبه همت هیئت دورخه سواری تبریزAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
37_9004270552_L600.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)298 بازدیدبه همت هیئت دوچرخه سواری تبریزAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
35_9004270552_L600.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)280 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
29_9004270552_L600.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)295 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
18_9004270552_L600.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)301 بازدیدAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
14_9004270552_L600.jpg
تور کشوری دور سهند (اذربایجان)275 بازدیدبه همت هیئت دوچرخه سواری تبریزAli Sadeghi11 نوامبر 2017 ساعت 03:41 PM
198407_4080375485494_896455965_n.jpg
گرمابدر به خاتون بارگاه130 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi08 نوامبر 2017 ساعت 10:41 AM
198407_4080375565496_984744851_n.jpg
گرمابدر به خاتون بارگاه117 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi08 نوامبر 2017 ساعت 10:41 AM
198407_4080375685499_2030906743_n.jpg
گرمابدر به خاتون بارگاه113 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi08 نوامبر 2017 ساعت 10:40 AM
198407_4080375805502_721087903_n.jpg
گردنه خاتون بارگاه140 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi08 نوامبر 2017 ساعت 10:40 AM
248008_4080398166061_294693596_n.jpg
گردنه خاتون بارگاه118 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi08 نوامبر 2017 ساعت 10:40 AM
554656_4080356165011_1692295948_n.jpg
فشم186 بازدیدوسیله قدرت تیم
عکس از رحیم یوسفی
Ali Sadeghi08 نوامبر 2017 ساعت 10:40 AM
554656_4080356485019_70383278_n.jpg
گرمابدر136 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi08 نوامبر 2017 ساعت 10:40 AM
600347_4080412286414_1659086267_n.jpg
گردنه خاتون بارگاه151 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi08 نوامبر 2017 ساعت 10:40 AM
88kelar3.jpg
کلاردشت1537 بازدیدعکس از دانیال کلهری morteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:13 PM
88kelardasht_02.JPG
کلاردشت1444 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:13 PM
88kelardasht_11.JPG
کلاردشت1458 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:12 PM
88kelardasht_09.JPG
کلاردشت1456 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:12 PM
88kelardasht_08.JPG
کلاردشت516 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:12 PM
88kelardasht_14.JPG
کلاردشت1391 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:11 PM
88kelardasht_01.JPG
کلاردشت1481 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:10 PM
simindasht88_12.JPG
سیمین دشت 88450 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:10 PM
simindasht88_14.JPG
سیمین دشت 88454 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:10 PM
simindasht88_18.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت458 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:10 PM
88lar_08.JPG
دشت لار اردیبهشت 88508 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:09 PM
simindasht88_17.JPG
تور دوچرخه سواری سیمین دشت440 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:09 PM
138911qeshm_26.jpg
دوچرخه سواری در جزیره قشم342 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:08 PM
138911qeshm_47.jpg
رستوران دریا درگهان 518 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:07 PM
1388balade_1.JPG
بلده شهریور425 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:07 PM
1388balade_3.JPG
بلده شهریور 88459 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:06 PM
1388van_02.JPG
دریاچه وان ترکیه654 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:06 PM
1389van__04.jpg
دریاچه وان 817 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:06 PM
1388van_10.JPG
دریاچه وان ترکیه610 بازدیدmorteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:06 PM
1389tochal_22.jpg
قله توچال به ارتفاع 3960 با دوچرخه 1257 بازدیدتوچال بلندترین ارتفاع شمال تهران از طریق شانه غربی خود موسوم به هومند به ارتفاع 3900 متر به گردونه 3700 متری شهرستانک و سپس به قله شاه نشین بزرگ به ارتفاع 3850 متر متصل می‌شود و از سمت شرق توسط خط الراس قوسی شکلی پس از تشکیل قلل پیازچال و لزون از طریق گردنه کوتاه لوپهنه به قلل دارآباد ارتباط می‌یابد.morteza07 نوامبر 2017 ساعت 08:05 PM
shahrestanak__91_8_7__074.JPG
کوچه باغات منتهی به کاخ شهرستانک48 بازدیدAli Sadeghi02 نوامبر 2017 ساعت 11:42 PM
shahrestanak__91_8_7__055.JPG
طبیعت پاییز شهرستانک47 بازدیدAli Sadeghi02 نوامبر 2017 ساعت 11:41 PM
shahrestanak__91_8_7__040_1.jpg
طبیعت پاییز شهرستانک45 بازدیدAli Sadeghi02 نوامبر 2017 ساعت 11:41 PM
shahrestanak__91_8_7__029.JPG
طبیعت پاییز شهرستانک45 بازدیدAli Sadeghi02 نوامبر 2017 ساعت 11:41 PM
oben_90_6_10__017.jpg
آبشار اوبن 572 بازدیدچشمه و تفرج گاه ابتدای مسیرAli Sadeghi02 نوامبر 2017 ساعت 01:27 PM
Talghan_87_2_13_029.JPG
طبیعت طالقان98 بازدیدAli Sadeghi02 نوامبر 2017 ساعت 10:13 AM
1389tochal_02.jpg
مسیر امامزاده داود به قله توچال 416 بازدیدmorteza01 نوامبر 2017 ساعت 10:44 PM
1389tochal_03.jpg
به سمت قله توچال 412 بازدیدmorteza01 نوامبر 2017 ساعت 10:44 PM
1389tochal_04.jpg
تهران از پایین گردنه شاه نشین 400 بازدیدmorteza01 نوامبر 2017 ساعت 10:44 PM
1389tochal_05.jpg
نقاب برفی به جا مانده در مسیر قله توچال 447 بازدیدmorteza01 نوامبر 2017 ساعت 10:44 PM
1389tochal_06.jpg
ذرات گرد وغبار بر فراز تهران 436 بازدیدmorteza01 نوامبر 2017 ساعت 10:44 PM
1389tochal_07.jpg
ماه کامل 426 بازدیدmorteza01 نوامبر 2017 ساعت 10:44 PM
1389tochal_08.jpg
امامزاده داوود 475 بازدیدmorteza01 نوامبر 2017 ساعت 10:44 PM
1389tochal_09.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 433 بازدیدmorteza01 نوامبر 2017 ساعت 10:43 PM
3719 تصویر در 38 صفحه 1