دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

آخرین بازدید
Nakhjavan_86_6_22_137.JPG
مسیر منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86952 بازدیدخط لوله گاز در کل منطقه از روی زمین انتقال می یافت ولی دورترین مکان نیز دارای گاز بودندAli Sadeghi20 سپتامبر 2017 ساعت 12:19 PM
Nakhjavan_86_6_22_138.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 861184 بازدیدAli Sadeghi20 سپتامبر 2017 ساعت 12:19 PM
Nakhjavan_86_6_22_141.jpg
مسیرباتابات به نخجوان Batabat to Nakhjavan - شهریور 861228 بازدیدچشمه منسب برای درمان کلیه
کلیه چشمها اطراف جاده به همین صورت بازسازی گشته
Ali Sadeghi20 سپتامبر 2017 ساعت 12:19 PM
Nakhjavan_86_6_22_153.jpg
مقابل بازار 57 نخجوان - شهریور 861810 بازدیدAli Sadeghi20 سپتامبر 2017 ساعت 12:19 PM
Nakhjavan_86_6_22_155.jpg
بازار سنتی نخجوان - شهریور 862137 بازدیدAli Sadeghi20 سپتامبر 2017 ساعت 12:19 PM
IMG_5397_resize.jpg
دشت ورارو80 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:45 PM
IMG_5388_resize.jpg
دشت ورارو105 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:45 PM
IMG_5362_resize.jpg
دیو چشمه131 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:45 PM
IMG_5350_resize.jpg
دیو چشمه119 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:45 PM
IMG_5254_resize.jpg
دشت ورارو141 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
IMG_5264_resize.jpg
دشت ورارو173 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
IMG_5267_resize.jpg
دشت ورارو128 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
IMG_5290_resize.jpg
دشت ورارو137 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
IMG_5303_resize.jpg
دشت ورارو125 بازدیدعکس از جواد رجاییAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
FR910229,_Lar-138.JPG
گذر از دشت لار 191 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
FR910229,_Lar-137.JPG
گذر از دشت لار 210 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
FR910229,_Lar-135.JPG
دشت لار 241 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
FR910229,_Lar-131.JPG
دشت لار و چشم انداز دریاچه لار251 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
FR910229,_Lar-122.JPG
دریاچه لار176 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
FR910229,_Lar-119.JPG
دشت گل زرد192 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
FR910229,_Lar-073.JPG
گردنه ورودی به دشت لار178 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:44 PM
FR910229,_Lar-069.JPG
دشت لار219 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
FR910229,_Lar-038.JPG
قبل از ورود به لار194 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
FR910229,_Lar-001.JPG
شروع حرکت به دشت لار198 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
Dorasele_91_5_20_017.jpg
زرشک در ارفع کوه159 بازدیدAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm8610_31.jpg
لافت به سمت لنچ سازی443 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm8610_32.jpg
بدون شرح561 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm8610_33.jpg
هتل بهشت قشم815 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm8610_34.jpg
هتل بهشت قشم647 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm8610_35.jpg
هتل بهشت قشم749 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm8610_36.jpg
بندر لافت568 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm8610_40.jpg
تور قشم428 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm8610_41.jpg
جزیره قشم414 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm8610_42.jpg
جزیره قشم503 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm86_01.JPG
هتل بهشت قشم550 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm86_03.JPG
طبل به لافت394 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm86_04.JPG
لافت375 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm86_05.JPG
چاههای طلا مربوط به دوره مادها399 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:43 PM
qeshm86_06.JPG
چاههای طلا لافت401 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
qeshm86_07.JPG
چاههای طلا359 بازدیددلیل نامگذاری طلا به خاطر ارزش بالای آب بوده morteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
qeshm86_08.JPG
چاههای طلا366 بازدیدتعداد اين چاهها به تعداد ايام سال كبيسه 366 حلقه بوده و مردم در هر روز از سال دهانه يكي از آنها را باز و از آن استفاده مي كردندmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
qeshm86_09.JPG
به سمت لافت377 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
qeshm86_10.JPG
طبل به لافت365 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
qeshm86_11.JPG
بدون شرح400 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
qeshm86_12.JPG
طبل به لافت364 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
qeshm86_13.JPG
جنگل حرا قشم390 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
qeshm86_14.JPG
جنگل حرا382 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
8079_3187499580397_2052115966_n.jpg
دشت لار با جشم انداز زیبای از دماوند174 بازدیدAli Sadeghi17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
qeshm86_15.JPG
جنگل حرا366 بازدیدmorteza17 سپتامبر 2017 ساعت 05:42 PM
ahar84_36_.jpg
آهار فروردین 84265 بازدیدAli Sadeghi16 سپتامبر 2017 ساعت 12:03 PM
ahar84_35_.jpg
آهار فروردین 84273 بازدیدAli Sadeghi16 سپتامبر 2017 ساعت 12:02 PM
Taleghan_92_2,27_047.jpg
روستای زیبای هرنج138 بازدیدAli Sadeghi13 سپتامبر 2017 ساعت 11:07 AM
FR920227,_182,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج221 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi13 سپتامبر 2017 ساعت 11:06 AM
Taleghan_92_2,27_004.jpg
روستای زیبای هرنج224 بازدیدAli Sadeghi13 سپتامبر 2017 ساعت 11:05 AM
DSC05666.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 35 بازدیدmorteza10 سپتامبر 2017 ساعت 02:41 PM
ahar84_42_.jpg
آهار امامزاده شکر اب262 بازدیدAli Sadeghi10 سپتامبر 2017 ساعت 12:11 PM
Damavand_86_3_28_010.jpg
دور دماوند و شقایق ها خرداد 86244 بازدیدAli Sadeghi10 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
DSC05635.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 38 بازدیدmorteza10 سپتامبر 2017 ساعت 08:19 AM
Telo__92_1_23__012.jpg
پارک جنگلی تلو114 بازدیدAli Sadeghi09 سپتامبر 2017 ساعت 11:27 AM
575142_10150681389652761_695027760_9284370_1039241710_n.jpg
ورودی افجه87 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi08 سپتامبر 2017 ساعت 10:59 AM
Lazor_Neshel_90_4_3__116.jpg
لزور به نشل341 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__114.jpg
لزور به نشل362 بازدیددشت چمنAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__107.jpg
لزور به نشل379 بازدیددشت چمنAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__105.jpg
لزور به نشل364 بازدیدوقت ناهار دیر وقت در حدود ساعت 5 - گردنه میشینه مرک و دشت زیبای چمنAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__098.jpg
لزور به نشل355 بازدیدگردنه میشینه مرکAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__096.jpg
لزور به نشل339 بازدیددشت های نزدیک گردنه Ali Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__093.jpg
لزور به نشل335 بازدیدآسمان آب نزدیک گردنه Ali Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__092.jpg
لزور به نشل425 بازدیددشت های زیبای نرسیده به گردنهAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__079.jpg
لزور به نشل350 بازدیدچشمه زیبا بعد از دریاچه در مسیر گردنهAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__070.jpg
لزور به نشل474 بازدیددریاچه معجز چشمهAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__057.jpg
لزور به نشل488 بازدیددریاچه معجز چشمهAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__027.jpg
لزور به نشل422 بازدیددریاچه زیبای معجز چشمهAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__021.jpg
لزور به نشل360 بازدیددوراهی قبل از دریاچه Ali Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Lazor_Neshel_90_4_3__014.jpg
لزور به نشل466 بازدیدابتدای سربالای از لزور-چشم انداز تنگه واشی در دوردستAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Ramsar_27.jpg
قزوین دانشگاه ازاد حرکت به سمت منطقه الموت تیر 83362 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Ramsar_25.jpg
روستای جنت رودبار400 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Ramsar_24.jpg
قلعه لمبسر منطقه الموت تیر 83416 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Ramsar_23.jpg
ارتفاعات سماموس تیر 83452 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:06 PM
Ramsar_20.jpg
روستای جنت رودبار تیر 83422 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Ramsar_22.jpg
روستای جنت رودبار تیر 83406 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Ramsar_21.jpg
روستای هیر و ویار به سمت گردنه گونه کوه تیر 83417 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Ramsar_19.jpg
رامسر تیر 83368 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Ramsar_26.jpg
ارتفاعات جنت رودبار رامسر تیر 83445 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_034.JPG
یالرود مرداد 86309 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_029.JPG
یالرود مرداد 86302 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_016.JPG
یالرود مرداد 86302 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_060.JPG
خانه نیما یوشیج روستای یوش بلده مرداد 86263 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_056.JPG
یوش بلده مرداد 86297 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_044.JPG
یوش بلده مرداد 86298 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_038.JPG
یالرود مرداد 86339 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_032.JPG
یالرود مرداد 86395 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_015.JPG
یالرود مرداد 86280 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_009.JPG
یالرود مرداد 86259 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
Yalrod_86_024.JPG
یالرود مرداد 86369 بازدیدAli Sadeghi07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
damavand_11.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 55 بازدیدmorteza07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
damavand_14.JPG
دوچرخه سواری در دیو چشمه و دشت ورارو 62 بازدیدmorteza07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
DSC05488.JPG
20 بازدیدmorteza07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
damavand_07.JPG
69 بازدیدmorteza07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
DSC05548.JPG
دوچرخه سواری در زرین دشت 17 بازدیدmorteza07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
DSC05516.JPG
19 بازدیدmorteza07 سپتامبر 2017 ساعت 12:05 PM
3719 تصویر در 38 صفحه 1