دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

آخرین بازدید
1389tochal_01.jpg
صعود به قله توچال با دوچرخه کوهستان 472 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:19 PM
1389tochal_02.jpg
مسیر امامزاده داود به قله توچال 417 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_03.jpg
به سمت قله توچال 413 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_04.jpg
تهران از پایین گردنه شاه نشین 401 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_05.jpg
نقاب برفی به جا مانده در مسیر قله توچال 448 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_06.jpg
ذرات گرد وغبار بر فراز تهران 437 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_07.jpg
ماه کامل 427 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_08.jpg
امامزاده داوود 476 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_09.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 434 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_10.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 457 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_11.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 924 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_12.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 859 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_13.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 891 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_14.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 970 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_15.jpg
امامزاده داوود به قله توچال 521 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_16.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 524 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_17.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 480 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:18 PM
1389tochal_18.jpg
هتل توچال تیر 89503 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:17 PM
1389tochal_19.jpg
امامزاده داوود به قله توچال با دوچرخه 534 بازدیدmorteza14 دسامبر 2017 ساعت 10:17 PM
Tange_Soliman86_102.JPG
تنگه سلیمان آبان 86342 بازدیدگم کردن مسیر در شب و گرم شدن تیم در کلبه شالیزار Ali Sadeghi13 دسامبر 2017 ساعت 10:47 PM
alamot_172.JPG
کوهای زیبا و منحصر به فرد گازرخان به معلم کلایه تیر 86339 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:49 PM
alamot_188.JPG
روستای زرآباد الموت و درخت مشهور آن که در عاشورا از آن خون می چکد448 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:49 PM
alamot_193.JPG
بعد از روستای هیر پیاده به سمت دوچرخه ها در بالای گردنه هیر به سپارده تیر 86361 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:49 PM
alamot_194.jpg
سوار شدن به جیپ طی عملیلت چریکی برای رسیدن به خاور دوچرخه ها در گردنه هیر به سپارده تیر 86393 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:49 PM
alamot_199.JPG
سوار شدن به خاور طی عملیلت چریکی و اعزام به سمت گردنه هیر به سپارده تیر 86365 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:48 PM
alamot_201.JPG
به سمت گردنه هیر به سپارده تیر 86325 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:48 PM
alamot_204.JPG
اقامت شبانه در مسجد روستای سپارده تیر 86340 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:48 PM
alamot_238.JPG
تهیه آبگوشت توسط چوپان محلی برای 200 نفر ارتفاعات بزابن386 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:48 PM
alamot_239.JPG
سرویس و خدمات حتی در ارتفاعات برای رفع مشکل تیمها توسط حاجی وزیری تیر 86313 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:48 PM
alamot_219.JPG
کمک تیم موتور سوار همراه تیم به دوچرخه سواران گردنه بزابن تیر 86351 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:48 PM
alamot_203.JPG
به سمت گردنه هیر به سپارده تیر 86390 بازدیدAli Sadeghi09 دسامبر 2017 ساعت 08:48 PM
1390lavasan_07.jpg
کوههای لواسان 436 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:30 AM
1390lavasan_06.jpg
کوههای لواسان 309 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:30 AM
DSC04970.JPG
دوچرخه سواری مهر 93- کلار دشت 29 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:28 AM
DSC04855.JPG
دوچرخه سواری مهر 93- کلار دشت 20 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:27 AM
miankale13860131_19.jpg
شبه جزیره ی میانکاله366 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:27 AM
miankale13860131_18.jpg
شبه جزیره ی میانکاله305 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:26 AM
miankale13860131_01.jpg
پناهگاه حیات وحش میانکاله296 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:23 AM
miankale13860131_02.jpg
پناهگاه حیات وحش میانکاله298 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:23 AM
miankale13860131_03.jpg
پناهگاه حیات وحش میانکاله299 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:23 AM
miankale13860131_04.jpg
پناهگاه حیات وحش میانکاله322 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:23 AM
miankale13860131_05.jpg
پناهگاه حیات وحش میانکاله299 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:22 AM
miankale13860131_07.jpg
پناهگاه حیات وحش میانکاله292 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:22 AM
miankale13860131_10.jpg
شبه جزیره میانکاله307 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:22 AM
miankale13860131_12.jpg
دوچرخه سواری در میانکاله346 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:22 AM
miankale13860131_15.jpg
بهار میانکاله288 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:22 AM
miankale13860131_17.jpg
بهشت ایران میانکاله301 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:22 AM
FR920227,_011,_Taleghan.jpg
طبیعت هرنج133 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi08 دسامبر 2017 ساعت 12:19 AM
FR920227,_025,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج130 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi08 دسامبر 2017 ساعت 12:19 AM
FR920227,_164,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج202 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi08 دسامبر 2017 ساعت 12:19 AM
Taleghan_92_2,27_004.jpg
روستای زیبای هرنج226 بازدیدAli Sadeghi08 دسامبر 2017 ساعت 12:17 AM
FR920227,_182,_Taleghan.jpg
روستای زیبای هرنج223 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi08 دسامبر 2017 ساعت 12:17 AM
88lar_01.JPG
دشت لار اردیبهشت 88492 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:15 AM
88lar_02.JPG
دشت لار اردیبهشت 88441 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:15 AM
88lar_04.JPG
دشت لار اردیبهشت 88523 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:15 AM
88lar_06.JPG
دشت لار اردیبهشت 88457 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:15 AM
88lar_08.JPG
دشت لار اردیبهشت 88509 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:15 AM
88lar_09.JPG
دشت لار اردیبهشت 88460 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:15 AM
88lar_11.JPG
دشت لار اردیبهشت 88503 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:15 AM
88lar_13.JPG
دشت لار اردیبهشت 88460 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:15 AM
88lar_15.JPG
دشت لار اردیبهشت 88438 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:15 AM
88lar_17.JPG
دشت لار اردیبهشت 88443 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:15 AM
88lar_19.JPG
دشت لار اردیبهشت 88466 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:14 AM
88lar_21.JPG
دشت لار اردیبهشت 88717 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:14 AM
88lar_23.JPG
دشت لار اردیبهشت 88787 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:14 AM
88lar_25.JPG
دشت لار اردیبهشت 88874 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:14 AM
88lar_27.JPG
دشت لار اردیبهشت 88502 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:14 AM
88lar_29.JPG
دشت لار اردیبهشت 881005 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:14 AM
88lar_32.JPG
دشت لار اردیبهشت 88838 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:14 AM
88lar_33.JPG
دشت لار اردیبهشت 88785 بازدیدmorteza08 دسامبر 2017 ساعت 12:14 AM
Shormast_19.jpg
دریاچه شورمست خرداد 84452 بازدیدAli Sadeghi05 دسامبر 2017 ساعت 03:48 PM
Shormast_20.jpg
دریاچه شورمست خرداد 84540 بازدیدAli Sadeghi05 دسامبر 2017 ساعت 03:48 PM
Shormast_21.jpg
دریاچه شورمست خرداد 84617 بازدیدAli Sadeghi05 دسامبر 2017 ساعت 03:48 PM
Shormast_22.jpg
دریاچه شورمست خرداد 84500 بازدیدAli Sadeghi05 دسامبر 2017 ساعت 03:48 PM
Shormast_23.jpg
دریاچه شورمست خرداد 84541 بازدیدAli Sadeghi05 دسامبر 2017 ساعت 03:48 PM
Shormast_24.jpg
دریاچه شورمست خرداد 84616 بازدیدAli Sadeghi05 دسامبر 2017 ساعت 03:48 PM
Shormast_26.jpg
دریاچه شورمست خرداد 84407 بازدیدAli Sadeghi05 دسامبر 2017 ساعت 03:48 PM
Shormast_25.jpg
دریاچه شورمست خرداد 84480 بازدیدAli Sadeghi05 دسامبر 2017 ساعت 03:48 PM
Shormast_27.jpg
دریاچه شورمست خرداد 84427 بازدیدAli Sadeghi05 دسامبر 2017 ساعت 03:48 PM
Deh_torkman_91_1_25__082.jpg
153 بازدیدAli Sadeghi04 دسامبر 2017 ساعت 10:37 PM
Vaz86_166.JPG
جنگلهای واز مهر 86367 بازدیدAli Sadeghi04 دسامبر 2017 ساعت 01:12 AM
13860228lar_01.jpg
پارک ملی لار512 بازدیدmorteza04 دسامبر 2017 ساعت 01:02 AM
rostam6.jpg
آرامگاه خشایارشاه -آرامگاه داریوش کبیر-نقش رستم -فروردین 86-Nagsh-e-rostam293 بازدیدmorteza29 نوامبر 2017 ساعت 01:01 PM
sadi.jpg
آرامگاه سعدی -فروردین 86-Saadi252 بازدیدmorteza29 نوامبر 2017 ساعت 01:00 PM
rostam9.jpg
نقش برجسته پیروزی شاپور اول بر امپراطورروم والرین -نقش رستم -فروردین 86-Nagsh-e-rostam264 بازدیدmorteza29 نوامبر 2017 ساعت 01:00 PM
rostam8_p1.JPG
تاجگذاری نرسی -نقش رستم -فروردین 86-Nagsh-e-rostam257 بازدیدmorteza29 نوامبر 2017 ساعت 12:59 PM
148919_10150681489227761_695027760_9284676_1223961370_n.jpg
ارتفاعات لواسان71 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:20 PM
318187_3087049223366_1477981342_32353510_1510077402_n.jpg
ورودی برگ جهان85 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:20 PM
480169_10150681480202761_695027760_9284645_1577009135_n.jpg
پارک جنگلی ارتفاعات لواسان93 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:20 PM
533278_10150681478892761_695027760_9284638_1830082784_n.jpg
شکوفه های برگ جهان88 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:20 PM
538902_3087063023711_1477981342_32353513_1399851531_n.jpg
افجه به برگ جهان88 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:20 PM
538902_3087063183715_1477981342_32353516_1463480297_n.jpg
ارتفاعات لواسان88 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:20 PM
538911_10150680670952761_695027760_9281838_1230632220_n.jpg
ارتفاعات لواسان90 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:20 PM
560677_10150681479932761_695027760_9284644_1692544736_n.jpg
دریاچه سد لتیان85 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:19 PM
563769_10150681477287761_695027760_9284629_1093771791_n.jpg
ورودی افجه81 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:19 PM
575142_10150681389652761_695027760_9284370_1039241710_n.jpg
ورودی افجه89 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:19 PM
575739_10150681393712761_695027760_9284379_1984225362_n.jpg
روستای افجه82 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:19 PM
580974_10150681476407761_695027760_9284625_1288440731_n.jpg
گردنه افجه به برگ جهان92 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi28 نوامبر 2017 ساعت 01:19 PM
Hesar_chal_21.jpg
تنگ گلو کلاردشت مهر84191 بازدیدAli Sadeghi27 نوامبر 2017 ساعت 08:15 AM
Hesar_chal_22.jpg
جنگل مازی چال مهر 84214 بازدیدAli Sadeghi27 نوامبر 2017 ساعت 08:15 AM
3719 تصویر در 38 صفحه 1