دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

آخرین بازدید
Sohanak_tehran_Snow_02.jpg
سوهانک بهمن 83231 بازدیدAli Sadeghi17 اکتبر 2017 ساعت 12:50 AM
Ramsar_26.jpg
ارتفاعات جنت رودبار رامسر تیر 83446 بازدیدAli Sadeghi15 اکتبر 2017 ساعت 10:43 AM
Ramsar_25.jpg
روستای جنت رودبار401 بازدیدAli Sadeghi15 اکتبر 2017 ساعت 10:42 AM
Ramsar_24.jpg
قلعه لمبسر منطقه الموت تیر 83417 بازدیدAli Sadeghi15 اکتبر 2017 ساعت 10:42 AM
Ramsar_23.jpg
ارتفاعات سماموس تیر 83453 بازدیدAli Sadeghi15 اکتبر 2017 ساعت 10:41 AM
Ramsar_22.jpg
روستای جنت رودبار تیر 83407 بازدیدAli Sadeghi15 اکتبر 2017 ساعت 10:41 AM
Ramsar_21.jpg
روستای هیر و ویار به سمت گردنه گونه کوه تیر 83418 بازدیدAli Sadeghi15 اکتبر 2017 ساعت 10:41 AM
Ramsar_20.jpg
روستای جنت رودبار تیر 83423 بازدیدAli Sadeghi15 اکتبر 2017 ساعت 10:40 AM
Pakabod_23.jpg
گردنه پاکبود - نقاب برفی - تیر 84278 بازدیدAli Sadeghi12 اکتبر 2017 ساعت 05:26 AM
Pakabod_22~0.jpg
منطقه چهل چشمه - یالرود - تیر 84270 بازدیدAli Sadeghi12 اکتبر 2017 ساعت 05:26 AM
DSC04967.JPG
دوچرخه سواری مهر 93- کلار دشت 19 بازدیدmorteza11 اکتبر 2017 ساعت 12:48 AM
DSC04970.JPG
دوچرخه سواری مهر 93- کلار دشت 26 بازدیدmorteza11 اکتبر 2017 ساعت 12:48 AM
DSC04971.JPG
دوچرخه سواری مهر 93- کلار دشت 25 بازدیدmorteza11 اکتبر 2017 ساعت 12:47 AM
DSC04973.JPG
دوچرخه سواری مهر 93- کلار دشت 28 بازدیدmorteza11 اکتبر 2017 ساعت 12:47 AM
FR910727,_KelarDasht-156.JPG
گردنه کلاردشت50 بازدیدبعد از یک باران حسابی پناه گرفتن تیم در زیر یک مغازه نیم کاره و تهیه آتش و سپس خرید ماهی قزل آلا و کباب کردن آن
عکس از کیوان کدیری
Ali Sadeghi11 اکتبر 2017 ساعت 12:47 AM
DSC04981.JPG
دوچرخه سواری مهر 93- کلار دشت 22 بازدیدmorteza11 اکتبر 2017 ساعت 12:47 AM
DSC04993.JPG
دوچرخه سواری مهر 93- کلار دشت 19 بازدیدmorteza11 اکتبر 2017 ساعت 12:46 AM
kelardasht__91_8_8__033.JPG
جنگل مازی چال53 بازدیداکیپ فیلم برداری شبکه جام جم برنامه آفتاب مهربانی در حال تهیه مستند جاذبه های طبیعی و تاریخی ایرانAli Sadeghi11 اکتبر 2017 ساعت 12:46 AM
Mazi_chal__91_7_27__054.JPG
کباب ماهی قزل آلا45 بازدیدAli Sadeghi11 اکتبر 2017 ساعت 12:45 AM
rrrty888.jpg
کلاردشت ماکت دوچرخه55 بازدیداین ماکت در کنار رستورانی در مسیر جاده کلاردشت به عباس آباد قرار دارد - اکنون فردی شاید فرصت طلب با ایجاد دکه ای در کنار این دوچرخه برای عکس گرفتن با این ماکت قبض و پول دریافت می کند .Ali Sadeghi11 اکتبر 2017 ساعت 12:44 AM
DSC09755.JPG
لواسان بزرگ103 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:15 PM
DSC09762.JPG
گوسفند سرای ارتفاعات لواسان88 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:14 PM
DSC09766.JPG
ارتفاعات لواسان بزرگ97 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:14 PM
DSC09768.JPG
گردنه لواسان بزرگ به لار100 بازدیدمسیر مالرو که باید دوچرخه را دست بگیریمAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:14 PM
DSC09779.JPG
گردنه گل سرداب106 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:14 PM
DSC09784.JPG
گردنه گل سرداب121 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:14 PM
DSC09800.JPG
دشت گل سرداب116 بازدیدورودی دشت لار از لواسان بزرگAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:14 PM
DSC09808.JPG
دشت گل سرداب104 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:13 PM
DSC09826.JPG
کاروانسرای گل سرداب100 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:13 PM
DSC09828.JPG
ورودی دشت لار از لواسان بزرگ97 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:13 PM
DSC09829.JPG
کاروانسرای گل سرداب117 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:13 PM
DSC09830.JPG
کاروانسرای گل سرداب114 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:13 PM
DSC09838.JPG
دشت گل سرداب101 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:13 PM
DSC09844.JPG
ورودی دشت لار از لواسان بزرگ97 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:13 PM
DSC09847.JPG
ورودی دشت لار104 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:10 PM
DSC09850.JPG
دشت لار پاسگاه محیط بانی کمردشت104 بازدیدAli Sadeghi10 اکتبر 2017 ساعت 01:10 PM
1389kelardasht_02.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 343 بازدیدmorteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:40 PM
1389kelardasht_03.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 300 بازدیدmorteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:40 PM
1389kelardasht_04.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 318 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:40 PM
1389kelardasht_06.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 390 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:40 PM
1389kelardasht_08.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 363 بازدیدmorteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:40 PM
1389kelardasht_10.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 315 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:40 PM
1389kelardasht_12.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 351 بازدیدmorteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:39 PM
1389kelardasht_14.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 321 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:39 PM
1389kelardasht_16.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 316 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:39 PM
1389kelardasht_19.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 321 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:39 PM
1389kelardasht_21.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 337 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:39 PM
1389kelardasht_20.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 343 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:39 PM
1389kelardasht_18.jpg
دوچرخه سواری کلار دشت 350 بازدیدعکس از رحیم یوسفی morteza08 اکتبر 2017 ساعت 08:38 PM
15273653.jpg
476 بازدیدmorteza07 اکتبر 2017 ساعت 09:03 AM
Chak_Chak_Yazd_23.jpg
چک چک یزد بهمن 84219 بازدیدAli Sadeghi04 اکتبر 2017 ساعت 10:24 PM
Pakabod_87_4_14_348.JPG
گردنه قرق تیر 87759 بازدیدAli Sadeghi01 اکتبر 2017 ساعت 01:19 PM
baku_60.JPG
باکو جمهوری آذربایجان407 بازدیدmorteza28 سپتامبر 2017 ساعت 04:16 PM
baku_61.JPG
بازار در منطقه جاده فرودگاه باکو501 بازدیداجناس با قیمت مناسب در این منطقه عرضه می شوند morteza28 سپتامبر 2017 ساعت 04:16 PM
baku_59.JPG
یانان داغ یا کوه سوزان499 بازدیداز این قسمت کوه دائما گاز خارج می شود و درحال سوختن می باشد morteza28 سپتامبر 2017 ساعت 04:16 PM
Nakhjavan_86_6_22_130_1.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86748 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:11 PM
Nakhjavan_86_6_22_133.JPG
باتابات نخجوان Batabat Nakhjavan - شهریور 86826 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:10 PM
Nakhjavan_86_6_22_134.JPG
دریاچه باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86883 بازدیددر بالای کوه استراحتگاه سلطنتی سران جمهوری آذربایجان قرار دارد.Ali Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:10 PM
Nakhjavan_86_6_22_135.JPG
باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86942 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:10 PM
Nakhjavan_86_6_22_136.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86999 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:10 PM
Nakhjavan_86_6_22_137.JPG
مسیر منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86956 بازدیدخط لوله گاز در کل منطقه از روی زمین انتقال می یافت ولی دورترین مکان نیز دارای گاز بودندAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:10 PM
Nakhjavan_86_6_22_138.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 861190 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:09 PM
Nakhjavan_86_6_22_141.jpg
مسیرباتابات به نخجوان Batabat to Nakhjavan - شهریور 861234 بازدیدچشمه منسب برای درمان کلیه
کلیه چشمها اطراف جاده به همین صورت بازسازی گشته
Ali Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:09 PM
Nakhjavan_86_6_22_153.jpg
مقابل بازار 57 نخجوان - شهریور 861815 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:09 PM
Nakhjavan_86_6_22_155.jpg
بازار سنتی نخجوان - شهریور 862142 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:09 PM
Nakhjavan_86_6_22_158.jpg
بازار سنتی نخجوان - شهریور 862849 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:09 PM
Nakhjavan_86_6_22_162.jpg
مسجد ساخته شده توسط ترکیه - نخجوان شهریور 861396 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:09 PM
Nakhjavan_86_6_22_163.JPG
مسجد ساخته شده توسط ایران - نخجوان شهریور 861231 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:09 PM
Nakhjavan_86_6_22_186.jpg
عمار مهمت خاتون نخجوان شهریور 861041 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:09 PM
Nakhjavan_86_6_22_186~0.jpg
تیم12 نفره گشتا در نخجوان844 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:08 PM
Nakhjavan_86_6_22_189.jpg
ورودی عمار مهمت خاتون نخجوان شهریور 86957 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:08 PM
Nakhjavan_86_6_22_198.jpg
موزه فرش نخجوان - شهریور 86838 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:08 PM
Nakhjavan_86_6_22_205.jpg
بنا یاد بود یکی از شعرا نخجوان شهریور 86841 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:08 PM
Nakhjavan_86_6_22_217.jpg
غار اصحاب کهف - شهریور 86808 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:08 PM
Nakhjavan_86_6_22_220.JPG
ورودی غار اصحاب کهف از جاده نخجوان - شهریور 86909 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:08 PM
Nakhjavan_86_6_22_221.JPG
منقل بزرگ و عمومی برای کباب ورودی غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 86928 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:08 PM
Nakhjavan_86_6_22_222.JPG
آلاچیقهای ورودی غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 86948 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:07 PM
Nakhjavan_86_6_22_223.JPG
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 86923 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:07 PM
Nakhjavan_86_6_22_227.jpg
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 861168 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:07 PM
Nakhjavan_86_6_22_229.jpg
غار اصحاب کهف - شهریور 86941 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:07 PM
Nakhjavan_86_6_22_230.JPG
سنگ حاجت غار اصحاب کهف - شهریور 861334 بازدیدمی گویند که نیت می کنید اگر درست باشد و قابل اجابت سنگ به راحتی بلند می گردد در غیر این صورت بسیار سنگین شده و بلند کردنش بسیار سخت می گردد Ali Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:07 PM
Nakhjavan_86_6_22_242.jpg
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 861014 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:07 PM
Nakhjavan_86_6_22_254.jpg
گمرگ جلفا مرز آذربایجان نخجوان - شهریور 86745 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 12:07 PM
Nakhjavan_86_6_22_062.JPG
یادمان شهر نخجوان - شهریور 86593 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 09:20 AM
Nakhjavan_86_6_22_004.jpg
گمرک مرزی جلفا - شهریور 86811 بازدیدگمرک مرزی جلفاAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_008.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86566 بازدیدحرکت از جلفا در 3 نیمه شب به سوی نخجوان در تاریکی شبAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_009.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86609 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_014.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86683 بازدیدپذیرای کشاورز با محصولات تولیدی اعم از هندوانه و خیار و گوجه و ...Ali Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_019.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86559 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_022.jpg
ورودی شهر نخجوان - جمهوری آذربایجان - شهریور 86637 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_024.JPG
نخجوان میدان کوراوغلو - شهریور 86589 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_026.JPG
نخجوان - شهریور 86646 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_036.jpg
گردش در شهر نخجوان - شهریور 86539 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_037.jpg
مرکز تجارت شهر نخجوان - شهریور 86646 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_038.JPG
شهر نخجوان - شهریور 86521 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_060.jpg
نمای شهر نخجوان از بالای تپه یادمان - شهریور 86597 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_061.jpg
یادمان شهر نخجوان - شهریور 86604 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_068.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86659 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_072.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86581 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
Nakhjavan_86_6_22_085.jpg
عمارت مهمت خاتون نخجوان شهریور 86621 بازدیدAli Sadeghi27 سپتامبر 2017 ساعت 07:30 AM
3719 تصویر در 38 صفحه 1